Δρομολόγια:

από 19-04-2015 έως 03-05-2015


Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 09:30
 • 12:20
 • 14:00
 • 16:30

Σάββατο και Κυριακή
 • 07:00
 • 09:30
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:20
 • 10:00
 • 12:50
 • 15:05
 • 16:45

Σάββατο και Κυριακή
 • 07:20
 • 10:00
 • 13:30
 • 15:15
 • 17:15

Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 11:00
 • 13:15
 • 14:00

Σάββατο και Κυριακή
 • 07:00
 • 11:00
 • 15:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατυ Γιαλός
Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:35
 • 11:30
 • 13:50
 • 15:05

Σάββατο και Κυριακή
 • 07:35
 • 11:30
 • 15:40

Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Απολλωνία - Κάστρο

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:30
 • 13:15
 • 14:00

Σάββατο και Κυριακή
 • 07:30
 • 12:30
 • 15:30

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο
Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Κάστρο - Απολλωνία

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:40
 • 13:30
 • 14:15

Σάββατο και Κυριακή
 • 07:35
 • 12:35
 • 15:35

Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 11:00
 • 13:15
 • 14:00

Σάββατο και Κυριακή
 • 07:00
 • 12:00
 • 15:00

Απόσταση διαδρομής: 8.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:15
 • 11:15
 • 13:30
 • 14:15

Σάββατο και Κυριακή
 • 07:15
 • 12:15
 • 15:15

 • Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Απόσταση διαδρομής: 8.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 11:00
 • 15:30

Σάββατο και Κυριακή
 • 11:00
 • 16:00

Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 11:20
 • 15:50

Σάββατο και Κυριακή
 • 11:20
 • 16:20

Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Χερρόνησος

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 10:15
 • 15:30

Σάββατο και Κυριακή
 • 10:15
 • 16:00

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Χερρόνησος - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 10:40
 • 15:50

Σάββατο και Κυριακή
 • 10:40
 • 16:20

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €