Δρομολόγια:

από 28-09-2015 έως 11-10-2015


Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

Καθημερινά
 • 07:00
 • 09:30
 • 12:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 18:00
 • 21:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες (σχολικές μέρες)
Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 07:20
 • 10:00
 • 13:00
 • 15:10
 • 17:00
 • 18:30
 • 21:30

Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός

Καθημερινά
 • 07:00
 • 10:30
 • 12:30
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατυ Γιαλός
Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 07:35
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:10
 • 17:30
 • 20:30

Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Απολλωνία - Κάστρο

Καθημερινά
 • 07:30
 • 11:30
 • 13:20
 • 17:00
 • 19:30

Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Κάστρο - Απολλωνία

Καθημερινά
 • 07:35
 • 11:35
 • 13:30
 • 17:05
 • 19:35

Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος

Καθημερινά
 • 07:00
 • 11:30
 • 13:20
 • 16:30
 • 19:00

Απόσταση διαδρομής: 8.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 07:15
 • 11:45
 • 13:30
 • 16:45
 • 19:15

 • Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Απόσταση διαδρομής: 14.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ

Καθημερινά
 • 11:00
 • 15:30

Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 11:25
 • 15:55

 • Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Αρτεμώνας - Χερρόνησος

Καθημερινά
 • 10:15
 • 15:30

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Χερρόνησος - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 10:35
 • 15:55

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €