Δρομολόγια:

από 04-05-2015 έως 29-05-2015


Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 09:30
 • 12:20
 • 14:00
 • 18:00

Σαββατοκύριακο & 20 - 21 Μαϊου της Χρυσοπηγής
 • 07:00
 • 09:30
 • 13:00
 • 15:00
 • 18:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:20
 • 10:00
 • 12:50
 • 15:30
 • 18:20

Σαββατοκύριακο & 20 - 21 Μαϊου της Χρυσοπηγής
 • 07:20
 • 10:00
 • 13:30
 • 15:30
 • 18:20

Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 12:20
 • 14:00
 • 17:00

Σαββατοκύριακο & 20 - 21 Μαϊου της Χρυσοπηγής
 • 07:00
 • 11:00
 • 15:00
 • 17:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατυ Γιαλός
Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:35
 • 12:50
 • 15:30
 • 17:30

Σαββατοκύριακο & 20 - 21 Μαϊου της Χρυσοπηγής
 • 07:35
 • 11:30
 • 15:30
 • 17:30

Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Απολλωνία - Κάστρο

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:30
 • 11:30
 • 13:20
 • 17:30

Σαββατοκύριακο & 20 - 21 Μαϊου της Χρυσοπηγής
 • 07:30
 • 12:30
 • 17:30

Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Κάστρο - Απολλωνία

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:40
 • 11:35
 • 13:30
 • 17:35

Σαββατοκύριακο & 20 - 21 Μαϊου της Χρυσοπηγής
 • 07:35
 • 12:35
 • 17:35

Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 11:00
 • 13:20
 • 17:00

Σαββατοκύριακο & 20 - 21 Μαϊου της Χρυσοπηγής
 • 07:00
 • 12:00
 • 17:00

Απόσταση διαδρομής: 8.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:15
 • 11:20
 • 13:35
 • 17:15

Σαββατοκύριακο & 20 - 21 Μαϊου της Χρυσοπηγής
 • 07:15
 • 12:20
 • 17:15

 • Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
 • Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Απόσταση διαδρομής: 8.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ

Καθημερινά
 • 11:00
 • 16:00

Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 11:25
 • 16:25

Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Χερρόνησος

Καθημερινά
 • 10:15
 • 16:00

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Χερρόνησος - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 10:40
 • 16:20

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €