Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
10:15
12:30
13:20
14:00
18:15
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
10:15
12:30
15:00
18:15
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Αγ. Μαρίνα - Καμάρες
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:25
10:30
13:00
13:40
14:40
18:30
  Σάββατο και Κυριακή
07:25
10:30
13:00
15:15
18:30

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
11:00
12:30
13:20
14:00
17:30
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
11:00
13:30
17:30
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:35
11:35
13:00
13:55
15:05
18:00
  Σάββατο και Κυριακή
07:35
11:35
14:00
18:00

  Απολλωνία - Κάστρο
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
13:30
14:00
17:00
  Σάββατο και Κυριακή
07:30
12:30
17:00
  Κάστρο - Απολλωνία
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:35
13:35
14:15
17:10
  Σάββατο και Κυριακή
07:35
12:35
17:05

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
11:00
13:20
14:00
16:30
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
11:00
16:30
  Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:20
11:15
13:40
14:15
16:45
  Σάββατο και Κυριακή
07:20
11:15
16:45

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
11:30
16:30
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
11:50
16:50

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
10:45
15:30
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
11:05
15:50