Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  Καθημερινά
07:00
09:30
12:30
13:20
14:00
16:30
18:00
21:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες (Σχολικές μέρες)
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:20
10:00
13:00
13:45
15:05
16:45
18:30
21:30

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  Καθημερινά
07:00
10:30
12:30
14:00
17:00
20:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:35
11:00
13:00
15:05
17:30
20:30

  Απολλωνία - Κάστρο
  Καθημερινά
07:30
12:00
13:30
17:00
19:30
  Κάστρο - Απολλωνία
  Καθημερινά
07:35
12:05
13:40
17:05
19:35

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  Καθημερινά
07:00
11:30
16:30
19:00
  Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:15
11:45
16:45
19:15
  Σχόλια
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
11:00
15:30
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
11:25
15:55
  Σχόλια
Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
10:15
15:30
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
10:35
15:55