Δρομολόγια λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  Καθημερινά
07:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:10
14:00
15:00
16:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
24:00
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:20
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
18:20
19:30
20:30
21:30
22:30
24:15
  Σχόλια
Καμάρες - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  Καθημερινά
07:00
09:00
11:00
12:00
13:10
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
21:00
23:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:35
09:30
11:30
12:35
13:30
15:20
16:30
17:30
18:30
19:30
21:30
23:30
  Σχόλια
Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος

  Απολλωνία - Κάστρο
  Καθημερινά
07:25
10:30
12:40
14:30
18:30
20:30
22:30
  Κάστρο - Απολλωνία
  Καθημερινά
07:35
10:35
12:45
14:35
18:35
20:35
22:35

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  Καθημερινά
07:00
10:00
12:00
14:00
17:00
20:00
22:00
  Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:15
10:20
12:20
14:20
17:20
20:20
22:20
  Σχόλια
Φάρος - Πλατύς Γιαλος - Απολλωνία
Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
08:00
10:00
12:00
15:00
18:00
20:00
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
08:25
10:25
12:25
15:25
18:25
20:25
  Σχόλια
Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
Βαθύ - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
09:00
11:00
16:00
19:00
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
09:20
11:20
16:20
19:20

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Άγιος Ανδρέας
  Καθημερινά εκτός από Δευτέρα
11:00
  Άγιος Ανδρέας - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
12:30